Menüü

Kokkuvõte

AIDSi-viiruse kujunemine epideemiaks on toonud päevakorrale HIV-nakatunute õiguste kaitse, sh patsiendi õiguste kaitse.*1 Hoolimata HIV-kandjate väikesest hulgast Eestis*2, on siingi, eriti just viimastel aastatel ja peamiselt ajakirjanduse vahendusel, hakatud pöörama rohkem tähelepanu HIV-kandja kui patsiendi õigustele. Sarnaselt teiste maadega on kõige enam küsimusi tekitanud patsiendi järgmiste õiguste tagamine: õigus ravile, patsiendi tahteautonoomia austamine (nõusolek HIV-testiks) ja konfidentsiaalsus. Probleemiks on kujunenud samade õiguste tagamine doonoritele ja kinnipeetavatele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse