Menüü

Kokkuvõte

Ettepanek muuta karistusseadustiku eelnõu

Sissejuhatus

Eesti meditsiiniõigus on jõudnud oma järjekordse verstapostini: esimest korda on Riigikohtu kriminaalkolleegium võtnud seisukoha arstile esitatud süüdistuses seoses viimase kutsetegevusega. *1 Riigikohtu otsuse vajalikkust ei ole võimalik üle hinnata, selles väljendatud seisukohad omavad määravat tähtsust enamiku arsti vastutust puudutavate protsesside juures tulevikus. Vaatamata artiklis esinevale mõningasele kriitikale Riigikohtu otsuse suhtes on autori arvates Riigikohus taas kord näidanud ennast Eesti Vabariigi kõrgeima kohtu kohaselt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse