Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tööleping"

Alaealine tööõigussuhetes
Heino Siigur
1995 2, Lk 39 - 43
...eriseisundi tööõigussuhetes, võrreldes täisealistega. 1. Alaealise tööleping 1. 1. Töölepingu sõlmimine Alaealise tööõigussuhe......Töölepingu sõlmimine Alaealise tööõigussuhe tekib töölepingu alusel faktilise tööleasumise päevast. Töölepingu...
Kellele laieneb töölepingu seadus?
Gaabriel Tavits
1996 4, Lk 154 - 162
...Käesoleva artikli teemaks on töölepingu seaduse rakendusala kindlaksmääramisega seonduvad......halduskohtutes. Jätkuvalt on probleeme tekitav vahetegu töölepingu ja tööettevõtulepingu vahel. Sissejuhatus Käesoleva...
Töölepingu seadus vajab muutmist ja täiendamist
Inge-Maret Orgo
1997 4, Lk 172 - 177
...tööseadustiku kehtestamisel. Mõned muudatused on töölepingu seadusesse sisse viidud juba selle kehtivusaja jooksul......laadi. Arvestatavamad sisulised muudatused tehti töölepingu seadusesse 9. veebruaril 1993 osalise tööaja rakendamise...
Töölepingu sõlmimisele eelnevad läbirääkimised
Tiina Ojasalu
1998 6, Lk 296 - 299
...õigusperekonna maade (Saksa, Šveitsi, Austria) eeskujul töölepinguõigust sisaldav regulatsioon võlaõigusseadusesse. Seejuures......vormilist külge, s.t millise seaduse all peaksid töölepinguõiguse normid asuma, vähem on juureldud probleemi...
Töölepingu õigusliku reguleerimise võimalused
Gaabriel Tavits
1998 1, Lk 6 - 9
...toimuvad vaidlused selle üle, kuidas tuleks kujundada töölepinguõigust. Üks olulisemaid küsimusi on, kus ning kuidas reguleerida......olulisemaid küsimusi on, kus ning kuidas reguleerida töölepingut. Siin on eelkõige probleemiks asjaolu, kas reguleerida...
Töölepingu piiritlemisega seotud probleeme
Egle Uri
1999 6, Lk 287 - 291
...jne), kuid individuaalse töösuhte aluseks on siiski tööleping, mis näitab poolte soovi astuda töösuhtesse. Töölepinguga......kohaldatakse just selles konkreetses töösuhtes. Kuna töölepinguga kaasnevad mitmed töötajat kui nõrgemat poolt kaitsvad...
Töölepingute üleminek teenuse üleandmisel. Euroopa Kohtu praktika
Merle Muda
2002 1, Lk 37 - 41
...Vastavalt Eesti Vabariigi töölepingu seadusele lähevad töölepingud üle ettevõtte või muu......seadusele lähevad töölepingud üle ettevõtte või muu struktuuriüksuse omandajale......veel pole.1. Sissejuhatus Vastavalt Eesti Vabariigi töölepingu seaduse*1 (TLS) §-le 6 ei lõpeta ettevõtte, asutuse...
«eelmine lehekülg  1  2