Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "konkurents"

Leebusprogramm Eestis – illusioon või reaalsus?
Rene Frolov, Tarmo Sild
2006 3, Lk 210 - 219
...kohta – tavakeeles tuntud kui kartell – kahjustab konkurentsi kõige enam ning lööb ühel või teisel viisil ka tavainimese......komisjoni poolt menetluse alustamisel Euroopa Liidu konkurentsireeglite kõige raskemate rikkumiste suhtes.*3 Väite...
Töötaja konkurentsikeeld kui lojaalsuskohustus
Eveli Ojamäe
2004 2, Lk 103 - 116
...alates on töölepingu pooltel olnud õigus kokku leppida konkurentsikeelu kohaldamises. Konkurentsikeelu napp reguleeritus......uudne töötaja lojaalsuskohustuse mõiste, mis samuti on konkurentsikeeluga seotud. Artiklis käsitletakse töötaja konkurentsikeelu...
Püüdeid vaba konkurentsi garanteerimiseks
Vesa Lappalainen
1994 7, Lk 161 - 163
...Kommentaare Eesti uue konkurentsiseaduse kohta Üldist Konkurentsi põhiküsimuste......liberaal-demokraatliku turumajandussüsteemi tuum: lepinguvabadus, ettevõtlusvabadus, konkurentsivabadus ja intellektuaalse omandi kaitse. Et kodanikud võiksid...
Tehingute tühisus ja kehtetus kohtupraktikas
Herbert Sepp
1996 10, Lk 522 - 524
...vastuolus seadusega, ei tulene TsÜS § 66 lg 2 mõttest.6 Näiteks konkurentsiseadusele (RT I 1993, 47, 462), mis täies ulatuses......jaanuaril 1994, ei antud tagasiulatuvat jõudu. Järelikult konkurentsivabadust piirav leping ei ole TsÜS § 66 lg 2 alusel...
Esimesed grupierandid Eesti õiguses
Martti Kalaus
1999 8, Lk 399 - 402
...on Konkurentsiameti prioriteediks 1999. aastal uue konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410) efektiivsem rakendamine......konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410) efektiivsem rakendamine ja konkurentsiõiguse alase seadusandluse täiendamine. Seadusandluse...
Konkurentsiseaduse kitsaskohtadest
Tarmo Sild
2000 1, Lk 45 - 53
...Sissejuhatus Alljärgnevas artiklis keskendutakse Eesti kehtiva konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410) kriitilisele analüüsile......seaduse koostajatel-parandajatel ei ole olnud piisavalt võimalusi konkurentsiküsimuste põhjalikuks läbitöötamiseks. Algusaegade tulekustutamist...
«eelmine lehekülg  1  2