Menüü

Kokkuvõte

Käesolev artikkel püüab tuua selgust Eesti ja Euroopa Ühenduse õiguse seoste osas reklaamiõiguse vallas. Kuivõrd Eesti Vabariigis ei ole hetkel veel välja kujunenud arvestatavat Riigikohtu praktikat, avamaks eksitava reklaami mõistesse kätketud kategooriaid, siis vaadeldakse artiklis võrdlevalt Saksa Liitvabariigi kohtute praktikat ning õiguskirjanduse käsitlusi eksitava reklaami kohta. Eksitava reklaami mõistet Saksa õiguses saab võtta vaid näitena sellest, kuidas seda mõistet on võimalik tõlgendada. Seejuures on oluline teada, et nii Eesti kui ka Saksa vastava regulatsiooni lähtepunktiks on Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiiv 84/450/EMÜ.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse