Menüü

Kokkuvõte

1. Sissejuhatus

Alljärgnevas artiklis keskendutakse Eesti kehtiva konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410) kriitilisele analüüsile.

Konkurentsiseadus (edaspidi ka KS) selle algsel kujul jõustus 1993. aastal, seda on hiljem muudetud mitu korda ja ilmselt võetakse lähiajal vastu veel üks parandus- ja täienduseelnõu. *1 Jääb mulje, et seaduse koostajatel-parandajatel ei ole olnud piisavalt võimalusi konkurentsiküsimuste põhjalikuks läbitöötamiseks. Algusaegade tulekustutamist võib pidada paratamatuks, kuna konkurentsiõigusel puudub Eestis tugev teadusteoreetiline baas ning ka praktika on minimaalne. Tulemuseks on kehtivas seaduses sisalduvad probleemid, millest konkurentsiamet ja kohus ei saa õiguse rakendamisel üle ega ümber ning mille tõttu ettevõtjal on raske hinnata oma käitumise lubatud piire.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse