Menüü

Kokkuvõte

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 1999. aasta tegevuskavale Eesti integreerimiseks Euroopa Liitu*1 on Konkurentsiameti prioriteediks 1999. aastal uue konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410) efektiivsem rakendamine ja konkurentsiõiguse alase seadusandluse täiendamine. Seadusandluse täiendamise üheks oluliseks osaks on Euroopa Liidus kehtivate grupierandite jõustamine teatud tüüpi konkurentsi piiravatele lepingutele. Nimetatud kava kohaselt kehtestatigi käesoleva aasta märtsis Vabariigi Valitsuse määrusega esimesed grupierandid, millega Eesti astus järjekordse sammu oma õigussüsteemi kooskõlla viimisel Euroopa Ühenduse õigusega. Enne Eestis kehtestatud grupierandite juurde asumist esitan lühikese ülevaate sellest, mis on grupierandid, miks nad on vajalikud ja mille alusel nad on kehtestatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse