Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "ehitus ja planeerimine"

Planeerimismenetluse ja avatud menetluse vahekord
Nele Parrest
2006 7, Lk 461 - 470
...planeerimismenetluses kohaldamise võimalus Ei varem kehtinud planeerimis- ja ehitusseadus *18 (PES) ega ka praegu kehtiv planeerimisseadus......muutmise ja rakendamise seadusega *20 planeerimis- ja ehitusseaduses mingeid muudatusi ega lisatud sinna viidet...
Ebaseaduslike ehitiste kõrvaldamine. Kohtupraktika
Arnika Kalbus
2006 7, Lk 490 - 504
...Eestis puuduvad õiguslikud mehhanismid ebaseadusliku ehitustegevuste vastu võitlemiseks. Ehitusseadust ja kohtupraktikat......saavad rohelise tule“ *3 , „Ringkonnakohus seab elamuehituse Sanatooriumi pargis kahtluse alla“ *4 , „Õllerestoran...
Planeerimis- ja ehitusseadus ehitusõiguse allikana
Hannes Veinla
1996 2, Lk 57 - 60
...Juridica esimeses numbris avaldatud kirjutisele „Planeerimis- ja ehitusseadus“. Viimane oli pühendatud planeerimis- ja ehitusseaduse ......Viimane oli pühendatud planeerimis- ja ehitusseaduse (edaspidi Seadus) planeeringute osale, alljärgnev...
Planeerimis- ja ehitusseadus
Hannes Veinla
1996 1, Lk 4 - 7
...Planeerimis- ja ehitusseadus (edaspidi PlES; RT I 1995, 59, 1006) võeti......olulisema õigusaktiga, mis sätestab põhitingimused maakasutuseks ja ehitustegevuseks ning alused territoriaalseks ja sotsiaal-majanduslikuks...
Valla (linna) ehitusmäärustest
Sirje Tael
1997 8, Lk 414 - 416
...Planeerimis- ja ehitusseadusega (RT I 1995, 59, 1006; edaspidi PlES) tehti......oma territooriumil planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalast tegevust. PlES §2 näeb ette, et kohalik omavalitsus...
Krundi suuruse määramine maareformi käigus
Sirje Tael
1999 3, Lk 139 - 141
...reguleeris krundi suuruse määramist, oli planeerimis- ja ehitusseadus (jõustus 22. juulil 1995, RT I 1995, 59, 1006......maareformi käigus oleks pidanud rakendama planeerimis- ja ehitusseadust. PlES jõustumisel kehtinud maareformi seaduse...
«eelmine lehekülg  1  2