Menüü

Kokkuvõte

Käesolev artikkel on mõeldud jätkuna käesoleva aasta Juridica esimeses numbris avaldatud kirjutisele „Planeerimis- ja ehitusseadus“. Viimane oli pühendatud planeerimis- ja ehitusseaduse (edaspidi Seadus) planeeringute osale, alljärgnev käsitleb aga Seaduse III ja IV osa - „Ehituslik projekteerimine“ ja „Ehitamine“ - ehk ehitamisele ja ehitistele esitatavaid põhinõudeid.

Ehituslik projekteerimine

Ehitusprojekti olemasolu on üks ehitustegevuse vajalikke tingimusi. Ilma ettenähtud korras koostatud projektita saab rajada üksnes Seaduse §-s 40 nimetatud väikehooneid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse