Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kinnisomandi kitsendused"

Kommentaare Kaitstavate loodusobjektide seaduse eelnõule
Hannes Veinla
1993 5, Lk 109 - 109
... Seega on antud juhul tegemist aktiga, mis baseerub kinnisomandit reguleerivatel normidel ja arendab neid edasi looduskaitse seisukohast......Jahiseaduse jt. aktide suhtes, milliste esemeks on kinnisomandi olulised osad. Kõik siiani kehtivad looduskasutust...
Planeerimis- ja ehitusseadus ehitusõiguse allikana
Hannes Veinla
1996 2, Lk 57 - 60
...projekteerimistingimuste (nagu ka planeeringu) rollist kinnisomandi kitsenduste määratlemisel. Vastavalt asjaõigusseaduse ......asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) §-le 140 tekivad kinnisomandi kitsendused seaduse, tehingu või kohtuotsuse alusel...
1