Menüü

Kokkuvõte

Kinnisasja omanik on üldjuhul kohustatud lubama püstitada oma kinnisasjale tehnovõrke ja -rajatisi. Ühest küljest võivad rajatised olla vajalikud elutähtsate hüvede (nagu elektrienergia, küte ja vesi) edastamiseks suurele hulgale inimestele. Teisest küljest piirab tehnorajatiste kinnisasjale paigutamine kinnisasja omaniku vabadust enda omandit oma äranägemise kohaselt vallata ja kasutada. Artiklis vaadeldakse, missugune on niisuguste kitsenduste iseloom, samuti missugustel eeldustel ja kelle kasuks need kitsendused kehtivad. Artikli teises osas vaadeldakse küsimust tehnorajatistega kaasnevate kinnisomandi piirangute olemusest ja kooskõlast põhiseaduslike printsiipidega. Seejuures käsitletakse tehnorajatiste talumise kohustust omandi kui ühe põhiõiguse kaitse kontekstis ja antakse hinnang sellele, kas seadusandja poolt tehtud muudatused on kooskõlas õiguskindluse põhimõttega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse