Menüü

Kommentaare Kaitstavate loodusobjektide seaduse eelnõule

Autor:
Number 1993/5
Lk 109-109

Kokkuvõte

Eelnõu sõnastuse kohaselt kehtestab Kaitstavate Loodusobjektide seadus erilist kaitset vajavate maa– ja veealade, looduse üksikobjektide, taime– ja loomaliikide ning nende koosluste kaitse alla võtmise korra ja kaitse olemuse ning sätestab maaomanike ja teiste isikute õigused ja kohustused kaitstavate loodusobjektide suhtes.

Loodusobjekti kaitse alla võtmise eelduseks võivad olla ka väga erinevad asjaolud, nagu selle ohustatus, haruldus, teaduslik aga ka ajaloolis–kultuuriline või esteetiline tähtsus. Üheks oluliseks kaitsekorra kehtestamist tingivaks ajendiks on ka rahvusvahelistest konventsioonidest (lepetest) Eesti Vabariigile tulenev kohustus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse