Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusriik"

Poliitika ja õigus
Indrek Koolmeister
2020 3, Lk 159 - 162
...on nii õiguslikult kui ka faktiliselt demokraatlik õigusriik, teatavate mööndusega ka sotsiaalriik, mille toimimine...
Kohtusüsteemi ülesanded muutuvas ajas
Villu Kõve
2019 9, Lk 711 - 717
...saavutatud. Üles on ehitatud tugev ja demokraatlik õigusriik. Tagatud on kohtute sõltumatus, aus ja erapooletu......saavutatud. Üles on ehitatud tugev ja demokraatlik õigusriik. Tagatud on kohtute sõltumatus, aus ja erapooletu...
Haruldane väärtkaup
Francis Neate, Interlex Õigustõlkebüroo
2006 3, Lk 220 - 220
...hapruse tõendiks. Me peame kõik oma jõud ühendama, et õigusriiki kaitsta. International Bar Association (IBA) on......edusammud mõnedes maailma paikades loovad võimaluse õigusriik kehtestada. Vaadake, millise õhinaga Ida-Euroopa riigid...
Põhiseaduse nõuded politseiõigusele
Holger Schwemer
2004 7, Lk 443 - 451
...võimupädevuse sätestusi. Kuid selleks, et täita efektiivselt õigusriiklikku nõuet, mille kohaselt peab kogu riiklik tegevus......üha ulatuslikumat normeerimist ja seda mitte ainult õigusriiklikel põhjustel. Avalikku turvalisust ja korda...
Politsei sisemise rahu tagajana
Katri Jaanimägi
2004 7, Lk 452 - 460
...seisukohalt määrava tähendusega.*18 Demokraatia ja õigusriik on omavahel (ning teiste põhiseaduslike printsiipidega......erinevusi kaaludes on need sedavõrd olulised, et õigusriiklikust aspektist on vajalik nende ülesannete ning vastavate tegutsemisaluste...
Ühise esindaja instituut haldusmenetluses
Vallo Olle
2003 8, Lk 525 - 535
Väga suure osalejate arvuga menetlused on tekitanud haldusasutustele suuri raskusi, eriti menetlusosaliste nõuetekohase ärakuulamise, nende suulisele arutelule kutsumise ja otsuste teatavakstegemise osas ...
Viis minutit õigusfilosoofiat
Gustav Radbruch, Marju Luts
2002 8, Lk 514 - 515
Artiklis võetakse vaatluse alla seisukoht, mille järgi suvaline seadus, olenemata selle sisust, on kehtiv ja siduv. Ajaloole viidates on autor arvamusel, et selline käsitlus võib osutuda ohtlikuks, nagu ...
Euroopa konstitutsioon – kas vajadus või unelm?
Mario Rosentau
2002 6, Lk 409 - 420
...adresseeritud konkreetsetele isikutele konkreetsetes juhtumites, rajaneb õigusriik üldistel ja abstraktsetel seadustel. Õigusriiki on...... EL konstitutsiooniline korraldus olgu liberaal-õigusriiklik; sotsiaalsete ideaalide esindajana jäägu täitmiseks...
Kas kurtide dialoog?
Jaan Sootak
1996 3, Lk 102 - 105
Vaidlustest surmanuhtluse poolt ja vastu Ettekanne Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istungil 8. veebruaril 1996. 1. Üldmärkused Keskaegsele ja uusaja alguse kriminaalõigusele olid omased kehalised karistused ...
Haldus ja õigus Eestis
Taavi Annus
1999 7, Lk 314 - 320
...suurt vabadust otsuste tegemisel. B. Haldusriik ja õigusriik. Euroopa lähenemine Saksa keeles vastab haldusriigi......autorite hulgas, eelkõige vastandati haldusriiki ning õigusriiki (Rechtsstaat).*9 Siiski eksisteeris ka teistsugune...
Haldusakti põhjendamise kohustus
Anno Aedmaa
2001 8, Lk 529 - 540
...väljendatud põhimõtte kohaselt on Eesti sotsiaalne ja demokraatlik õigusriik, kus riigivõimu teostatakse põhiseaduse ja sellega......väljendatud põhimõtte kohaselt on Eesti sotsiaalne ja demokraatlik õigusriik, kus riigivõimu teostatakse põhiseaduse ja sellega...
1