Menüü

Kohtukorraldus ja võimujaotus demokraatlikus õigusriigis saksa seisukohast vaadatuna

Number 1996/5
Lk 216-218

Kokkuvõte

Kui võrrelda Eestit ja Saksamaad, hakkavad silma eelkõige erinevast demograafilisest ja geograafilisest suurusest tulenevad erinevused, mis mõjutavad ka kohtukorraldusõigust. Föderaalselt ülesehitatud Saksamaal jagavad kohtukorralduslikku ja kohtuhalduslikku võimupädevust omavahel liit ja liidumaad. Peale selle on olemas viis erinevat kohtuharu, s.t tsiviil-, kriminaal- (ordentliche Gerichtsbarkeit) ja halduskohtupidamise kõrval on olemas veel ka töö-, finants- ja sotsiaalkohtusüsteem, millest igaühel on oma astmestik. Lõpuks on Saksamaal olemas ka hästi väljaarenenud ning väljaspool muud kohtukorraldust seisev konstitutsioonikohtusüsteem liidumaade, eelkõige aga liidu tasemel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse