Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "vaidluste kohtuväline lahendamine"

Kas õigusemõistmine on üksnes õiguse mõistmine?
Janar Jäätma
2016 2, Lk 75 - 86
...seadusega kohtu pädevusse antud ülesandeid, eelkõige tsiviilvaidluste lahendamist, kuriteo või väärteo toime pannud isikute......pädevusse on antud eluruumi üürilepingust tulenevate vaidluste lahendamine (ÜVLS § 1 lg 1), töövaidluskomisjoni...
Lepitusmenetlus perevaidlustes
Kati Valma, Laidi Surva, Helen Hääl
2014 1, Lk 86 - 103
...kohta, kuidas on lepitusmenetlust eri riikides perevaidlustes kasutatud ning millised on selle positiivsed tagajärjed......küsimusele, kas lepitusmenetlus on sobiv meetod perevaidluste lahendamiseks. 1. Sissejuhatus Perelepitus *1 ...
Lepitusmenetlusest. Kuidas toimub lepitamine?
Kirsty Laidvee
2013 7, Lk 511 - 516
...tagasihoidlikuks. Osaliselt võib see olla põhjustatud sellest, et vaidluste pooled peavad alles harjuma mediatsiooni kasutamisega......kaubandusasjades. *2 Direktiivi eesmärgiks on soodustada vaidluste alternatiivsete lahendamisviiside (Alternative Dispute...
Tsiviilvaidluste kohtuvälisest lahendamisest Eestis
Villu Kõve
2005 3, Lk 152 - 166
...hoogne. Argumentidena nende kasuks on toodud reeglina vaidluste kohtus lahendamise aeganõudvus ja kulukus. Praktikas......institutsioonid oma elujõulisust näidanud – nendes lahendatavate vaidluste arv on märkimisväärne. Artiklis antakse lühiülevaate...
1