Menüü

Kokkuvõte

MTÜ Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseb sõltumatu kindlustusvaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mille kaudu tegelevad kindlustusvaidluste lahendamisega lepitajad (edaspidi kindlustuslepitusmenetlus). Kindlustuslepitusmenetluse õiguslikuks aluseks on lepitusseadus. Kindlustuslepitusorgani ülesandeks on kindlustusteenuse osutajate (sh kindlustusvahendajate) ja nende klientide vaheliste vaidluste ja tülide kohtuvälise lahendamise võimaluse loomine ja edendamine.

Käesolevas artiklis selgitatakse kindlustuslepitusmenetluse näitel, kuidas on Eestis võimalik erasektori initsiatiivil luua vaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis oleks toimivaks alternatiiviks kohtule.

Käsitletakse lepitusorgani loomisele eelnenud faktilist olukorda kindlustusvaidluste lahendamisel, kindlustusandjate kaalutlusi lepitusorgani loomisel ning teiste riikide sellealast kogemust. Selgitatakse ka kindlustuslepitusmenetluse õiguslikku alust ja selle tegevuse põhimõtteid Eestis. Samuti käsitletakse vastavust vaidluste kohtuvälise lahendamise organile seatud olulistele kvaliteedinõuetele. Autorid toovad kindlustuslepitusmenetluse kogemuse taustal esile kindlustusvaidluste lepitusmenetluses lahendamise eelised, kuid analüüsivad ka ilmnenud puudusi, millest tulenevalt teevad ettepanekuid kindlustuslepitusmenetluse arendamiseks Eestis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse