Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "liiklusõigus"

Automaatne liiklusjärelevalve ja omanikuvastutus
Sten Lind
2008 3, Lk 139 - 152
2007. aasta sügisel valmis Justiitsministeeriumis liiklusseaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, politseiseaduse, võlaõigusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu ...
Mootorsõiduki juhtimise keelud Eesti õiguses
Sten Lind
2005 1, Lk 45 - 52
...valdavalt ongi juhtimisõiguse peatamine seotud korduvate liiklusõigusrikkumiste toimepanemisega. Samas on selge, et kiiruse......fakt, et isik on pannud toime seaduses nimetatud liiklusõigusrikkumisi ja teda on nende eest karistatud. 3. Juhtimisõiguse...
Lennundusjulgestuse õiguslikke probleeme
Silja Vöörmann
2004 6, Lk 410 - 417
Lennundusjulgestuse all mõeldakse rahvusvaheliste organisatsioonide ja eri riikide poolt kehtestatud nõudeid ja kasutusel olevaid meetmeid, ennetamaks ja tõkestamaks ebaseaduslikku sekkumist tsiviillennundusse ...
1