Menüü

Kokkuvõte

2007. aasta sügisel valmis Justiitsministeeriumis liiklusseaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, politseiseaduse, võlaõigusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu, mille pealkiri on praeguseks lühenenud liiklusseaduse, karistusseadustiku ja nendega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõuks. Eelnõu näeb muuhulgas ette väärteomenetluse seadustiku täiendamise uue menetlusliigiga − kirjaliku hoiatamismenetlusega − nende õigusrikkumiste menetlemiseks, mis on fikseeritud automaatse liiklusjärelevalveseadme abil.

Eelnõu kooskõlastusringil tõstatasid Riigikohus ja Eesti Advokatuur lahenduse põhjendatuse küsimuse ning uuesti tõusis küsimus üles Riigikogus. Seetõttu väärib lähemat analüüsi see, mida kõnealune regulatsioon endast kujutab, milleks taolist menetlust vaja läheb ja millised on selle iseloomulikud tunnused ning millised on regulatsiooni aluseks olevad õigusteoreetilised põhjendused.

Kuigi automaatse liiklusjärelevalve seadmete hulka kuuluvad ka seadmed, mis fikseerivad näiteks keelava fooritule eiramised ning parkimisnõuete ja ühissõidukiraja kasutamise reeglite rikkumised, on käesolevas artiklis keskendutud automaatsele kiirusjärelevalvele kui automaatse liiklusjärelevalve olulisimale valdkonnale. Pealegi tingis eelnõu ettevalmistamise just kava võtta kasutusele automaatsed kiiruskaamerad.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse