Menüü

Kokkuvõte

Lennundusjulgestuse all mõeldakse rahvusvaheliste organisatsioonide ja eri riikide poolt kehtestatud nõudeid ja kasutusel olevaid meetmeid, ennetamaks ja tõkestamaks ebaseaduslikku sekkumist tsiviillennundusse. Pärast 11. septembri 2001. a sündmusi New Yorgis on lennundusjulgestus vaieldamatult ülimalt aktuaalne teema.

Artiklis antakse ülevaade Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni, Euroopa Tsiviillennunduse konverentsi ning Euroopa Liidu tegevusest lennundusjulgestusnõuete kehtestamisel. Peatutakse ka lennundusjulgestuse regulatsioonil Eestis. Autori arvates on problemaatiline olukord, kus lennundusjulgestuse põhimõtted pole Eestis kehtestatud seadusega, vaid Vabariigi Valitsuse määrusega. Artiklis analüüsitakse ka Chicago konventsiooni lisa 17 alusel Eestis vastu võetud tsiviillennunduse julgestusprogrammi, mille suurimaks puuduseks peab autor selle soovituslikku iseloomu.

Artiklis leiavad käsitlemist ka mõningad korda rikkuvate reisijate kohtlemise aspektid. Autor peab oluliseks kehtestada korda rikkuva reisija definitsioon ja täpsustada sellise olukorra puhuks loodud käitumisjuhiseid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse