Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "riigikaitse"

Lennundusjulgestuse õiguslikke probleeme
Silja Vöörmann
2004 6, Lk 410 - 417
Lennundusjulgestuse all mõeldakse rahvusvaheliste organisatsioonide ja eri riikide poolt kehtestatud nõudeid ja kasutusel olevaid meetmeid, ennetamaks ja tõkestamaks ebaseaduslikku sekkumist tsiviillennundusse ...
Õigus vabadusele ja turvalisusele
Uno Lõhmus
1996 3, Lk 128 - 134
Õigus vabadusele ja turvalisusele pole küll tähtsaimad inimõigused, kuid kahtlemata põhjapanevad väärtused ja eeldused paljude teiste õiguste ja vabaduste kasutamiseks. Ka pole õigus vabadusele ja turvalisusele ...
Asendusteenistuse õiguslikud alused ja praktika
Rasmus Mägi
2001 5, Lk 314 - 320
...conscientious objection) ja asendusteenistus seonduvad otseselt nii riigikaitsesüsteemi ja -poliitika kui ka üksikisiku usu- ja südametunnistusevabadusega......conscientious objection) ja asendusteenistus seonduvad otseselt nii riigikaitsesüsteemi ja -poliitika kui ka üksikisiku usu- ja südametunnistusevabadusega...
1