Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kriminaalmenetluse subjektid"

Advokaadi ja kliendi usaldussuhe ja selle piirid
Uno Lõhmus
2007 9, Lk 608 - 618
...suhtes, mis teeb menetluse sarnaseks väärteo- ja kriminaalmenetlusega. Seepärast on Euroopa Kohus pidanud vajalikuks......erilise olemuse tõttu, mille eesmärgiks on tagada õigussubjektide kaitseõiguse täielik kasutamine ja kaitsta nõuet...
Ebaefektiivne kaitse kriminaalmenetluses: mõiste ja probleemistik
Anneli Soo
2007 6, Lk 359 - 369
...sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 21 lõikes 1, kriminaalmenetluse seadustiku §-s 8 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste......konventsiooni artikli 6 lõikes 3. Milline aga peab olema kriminaalmenetlusest osa võtva kaitsja töö kvaliteet, selleks et saaks...
Ristküsitlusest Eesti kriminaalkohtumenetluses
Meris Sillaots
2005 3, Lk 170 - 175
...Sissejuhatus Eesti uues (1. juulil 2004. aastal jõustunud) kriminaalmenetluse seadustikus*2 (KrMS) on ette nähtud, et tunnistaja......tõe väljaselgitamisele. Isegi kui möönda, et tõeni jõudmine kriminaalmenetluse raames võib paljudel juhtudel olla peaaegu võimatu...
Lennundusjulgestuse õiguslikke probleeme
Silja Vöörmann
2004 6, Lk 410 - 417
Lennundusjulgestuse all mõeldakse rahvusvaheliste organisatsioonide ja eri riikide poolt kehtestatud nõudeid ja kasutusel olevaid meetmeid, ennetamaks ja tõkestamaks ebaseaduslikku sekkumist tsiviillennundusse ...
1