Menüü

Kokkuvõte

Kriminaalkohtumenetluse seadustikus sätestatud kriminaalkohtumenetlus on põhistruktuurilt võistlevuse elementidega kohtumenetlus. Üks kohtumenetluse võistlevust mõjutav faktor on ristküsitlus. Kriminaalkohtumenetluse seadustiku §-s 288 sätestatud ristküsitlus peaks aitama tõhusalt kontrollida tunnistaja, kannatanu ja süüdistatava ütluste usaldusväärsust.

Artiklis on käsitlusobjektiks ristküsitluse mõned aspektid. Peatutakse küsitlemise järjekorral, esmasküsitluse ja teisesküsitluse erinevustel, lubamatutel meetoditel, kohtueelses menetluses tunnistaja antud ütluse avaldamisel, süüdistatava ülekuulamise erisustel ning kohtu rollil ristküsitlusel. Viimatinimetatud alateema juures rõhutab autor, et kuigi seaduse kohaselt võib kohus süüdistatavat küsitleda kogu kohtuliku uurimise vältel, võiks kohus siiski vältida küsitluse kaudu süüdistatava ristküsitlusse sekkumist.

Autor tõdeb, et ristküsitluse õiguslikku regulatsiooni oleks vaja mõnevõrra täiendada. Seaduses võiks täpsustada, kas ja kuidas on kohtuotsuse tegemisel kasutatavad need tunnistaja kohtueelses menetluses antud ütlused, mis on kohtuistungil tunnistaja ütluste usaldusväärsuse kontrollimiseks avaldatud. Samuti võiks täpsustada, kuidas peaks toimuma kohtu algatusel kutsutud täiendava tunnistaja ülekuulamine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse