Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "korruptsiooni preventsioon"

Spordikorruptsioon uurija vaates
Remo Perli
2022 1, Lk 31 - 38
...Spordikorruptsioonina käsitatakse põhiliselt keelatud ainete kasutamist......spordimaastikul on Eesti spordis enim levinud spordikorruptsiooni vormideks dopingu kasutamine ja kokkuleppemäng. Eesti...
Rikkumisest teavitamisega seonduvaid probleeme Eestis
Tavo Tiits
2014 6, Lk 443 - 453
...kas otseselt või kaudselt sellised õigusaktid nagu korruptsioonivastane seadus *6 (KVS § 6), karistusseadustik *7......õigusaktid peamiselt vaid ohust või rikkumisest (nt korruptsioonijuhtumist või esimese astme kuriteost) teavitamise...
Riigihange
Külli Rosin
2001 9, Lk 661 - 669
...issejuhatus Riigihangetega seonduv problemaatika, eriti korruptsioonijuhtumid, on avalikkuses tihti kajastamist leidev......on avalikkuses tihti kajastamist leidev teema. Võitlus korruptsiooniga on tõsiseks väljakutseks nii Eestile kui ka kõigile...
Korruptsioon ja tsiviilõiguslik vastutus
Irene Kull
2000 8, Lk 524 - 528
...orruptsiooni võib defineerida mitmel viisil, kuid alati on korruptsiooni mõiste seotud võimu kuritarvitamisega kas isikliku kasu......igast eluvaldkonnast, kuid kõige sagedamini kohtab korruptsiooni seal, kus kohtuvad era- ja avalik sektor, ja eriti...
Korruptsiooni probleemistik vajab avalikustamist
Triin Reinsalu
2000 8, Lk 532 - 536
...tuntuim rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb korruptsioonivastase võitluse edendamisega maailmas, omades nüüdseks......tuntuim rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb korruptsioonivastase võitluse edendamisega maailmas, omades nüüdseks...
Korruptsiooni piiramisest Eestis
Peep Pruks
2000 1, Lk 67 - 68
...õiguslik aspekt).“ Projekt on eelkõige suunatud korruptsiooni piiramise õiguslike aspektide analüüsimisele. Põhieesmärgiks......analüüsimisele. Põhieesmärgiks on välja selgitada korruptsiooniohtlikumad valdkonnad Eestis ning pakkuda õiguslikult pädevaid...
1