Menüü

Kokkuvõte

Korruptsiooni võib defineerida mitmel viisil, kuid alati on korruptsiooni mõiste seotud võimu kuritarvitamisega kas isikliku kasu saamise eesmärgil või mingi grupi huvides, kellele ollakse võlgu mingid teened. Motiiviks võib olla ahnus, lootus oma võimu suurendada või võimu omandada. Vahel võib võimu kuritarvitamise motiiviks olla veendumus, et selle tagajärjel omandatakse mingid eelised. Korruptsiooni võib leida igast eluvaldkonnast, kuid kõige sagedamini kohtab korruptsiooni seal, kus kohtuvad era- ja avalik sektor, ja eriti seal, kus võimuvolitused on seotud teenuste pakkumisega või teatud regulatsioonide ja ettekirjutuste kohaldamisega. Niisugusteks valdkondadeks on näiteks riigihange, lepingute sõlmimine, litsentseeritav tegevus, maa kasutamine, maksud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse