Menüü

Kokkuvõte

1. Sissejuhatus

Artikli ülesandeks on anda ülevaade projekti „Korruptsiooni piiramisest transformatsiooniühiskonnas (õiguslik aspekt)“ kohaliku omavalitsuse alasuuna raames tehtavast uuringust seonduvalt kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimisega era- ja kolmandale sektorile. Lähtuvalt projekti eesmärgipüstitusest on rõhk nimetatud delegeerimisega kaasneda võival korruptsioonil ja selle piiramise võimalustel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse