Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kasutuslepingud"

Vastutustundliku laenamise põhimõte
Kadri Siibak
2009 10, Lk 704 - 711
2007. aasta hilissuvel alanud finantsturgude kriis, mis on tänaseks kasvanud suurimaks majanduskriisiks pärast suurt depressiooni, on otseselt seotud üldise laenukoormuse, sh füüsiliste isikute laenukoormuse ...
Üürileandja tungiva omavajaduse mõiste
Karl Haavasalu
2009 7, Lk 420 - 427
Üüriõiguse üheks oluliseks põhimõtteks on, et üürile antud asja võõrandamine või koormamine ei too kaasa üürilepingu lõppemist. Eesti õiguses on nimetatud põhimõte sätestatud võlaõigusseaduse (VÕS) §-s ...
1