Menüü

Kokkuvõte

Maksustatav väärtus on käibemaksu maksubaas. Maksubaasiks nimetatakse maksuobjekti konkreetset rahalist väljendust ehk arvu, mille korrutamisel maksumääraga saame teada maksusumma. Seega sõltub riigile laekuv maksusumma otseselt sellest, kuidas leitakse maksustatav väärtus. Lisaks peab silmas pidama seda, et käibemaksuseaduses on maksustataval väärtusel veidi laiem tähendus kui ainult maksuobjekti rahalisel väljendusel. Maksustatavat väärtust tuleb arvutada ka maksuvaba käibe ja nullmääraga maksustatava käibe puhul, sest ka need käibed deklareeritakse. Maksuvaba käibe puhul sõltub riigile tasutav käibemaks kaudselt maksustatavast väärtusest, sest maksustatava ja maksuvaba käibe suhtest sõltub sisendkäibemaksu mahaarvamine. Maksustataval väärtusel on tähendus ka käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse tekkimise aja kindlaksmääramisel.

Üldine regulatsioon tundub esmapilgul lihtsana, kuid selline mulje on petlik. Maksustatava väärtuse leidmine on mõnede tehingute puhul äärmiselt keeruline ning tekitab senimaani (ja tõenäoliselt ka edaspidi) probleeme maksumaksjatele. Käesoleva artikli eesmärk on selgitada maksustatava väärtuse arvutamise reegleid Eestis kehtiva käibemaksuseaduse põhjal, analüüsida seaduse puudujääke ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Artikkel käsitleb maksustatava väärtuse üldregulatsiooni ja mõningaid seni praktikas üles kerkinud probleeme ning eraldi pööratakse tähelepanu finantsteenuste maksustamisele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse