Menüü

Kokkuvõte

Rohkelt avalikkuse tähelepanu pälvinud isikuandmete kaitse üldmääruses on mitmete teiste muudatuste kõrval kehtestatud täiesti uudne andmesubjekti õigus, milleks on õigus andmete ülekandmisele. Üldmääruse artiklis 20 sisalduv õigus andmete ülekandmisele annab andmesubjektile õiguse saada vastutavalt töötlejalt koopia isikuandmetest, mida vastutav töötleja tema kohta hoiab, kanda andmed ise teise vastutava töötleja juurde üle või nõuda vastutavalt töötlejalt andmete otse ülekandmist teise vastutava töötleja juurde, kui see on tehniliselt teostatav. Andmete ülekandmise õiguse eesmärk on tugevdada andmesubjekti kontrolli teda puudutavate isikuandmete üle.

Käesolev artikkel analüüsib, millised eeldused peavad andmete ülekandmiseks olema täidetud, millised on vastutava töötleja kohustused andmete ülekandmise õigusega seoses ja millal on vastutaval töötlejal õigus keelduda andmesubjekti esitatud andmete ülekandmise taotluse täitmisest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse