Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju hüvitamine"

Haginõuded kriminaalmenetluses
Juhan Sarv
2011 5, Lk 365 - 374
...kriminaalmenetluslikus tsiviilhagis taotleda üksnes kahju hüvitamist, kusjuures sellise nõude alusena käsitatakse......kriminaalmenetluses on võimalik esitada ka muid nõudeid peale kahjuhüvitisnõuete; selgitatakse, miks ei saa kuriteo toimepanemine...
Lepinguõigus Lätis ja selle täiustamine
Jānis Kārkliņš, Raja Simsone
2011 3, Lk 185 - 195
...eemalviibivate lepingupoolte vahel, ülemäärase leppetrahvi vähendamise ja kahju ettenähtavuse õiguslike aspektidega. Artiklis vaadeldakse......lepingupoolte vahel, ülemäärase leppetrahvi vähendamise ja kahju ettenähtavuse õiguslike aspektidega. Edaspidi vaadeldakse...
Kahju hüvitamise nõue lepingueelsete kohustuste rikkumisel
Rutt Värk
2009 6, Lk 389 - 394
...ettevalmistamise kulusid. Kahjustatud poolel tekib õigus nõuda kahju hüvitamist üksnes siis, kui teine pool on läbirääkimiste......kohustust. Tavaliselt hüvitatakse sel juhul usalduskahju ehk kahju, mis tekkis lepingueelsetele läbirääkimistele...
Töötaja varaline vastutus
Merle Muda
2009 5, Lk 312 - 320
...töökoodeksi 9. peatükk, mis kehtestas reeglid töötaja kahju hüvitamise kohustuse kohta. Samuti sõlmiti praktikas...... peatükis, mis sisaldab norme nii töötasu alandamise, kahju hüvitamise, leppetrahvi kui ka tasaarvestuse kohta...
1  2  3  järgmine lehekülg»