Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Kriminoloogia"

Kuritegevuse olukorrast riigis

1995 9, Lk 409 - 411
Valitsuskomisjoni õigustes tegutsev kriminaalpreventsiooni nõukogu analüüsib oma põhimääruse kohaselt regulaarselt kuritegevuse olukorda riigis ja teeb valitsusele ettepanekuid kõigis õiguskorra tagamist ...
Ülevaade salajastest vargustest
Heino Urvaste
1995 8, Lk 356 - 360
1. Varguste hulk kasvab Osadele inimestele omaseks saanud eluideaal - püüe rikastuda selleks vahendeid valimata, - ning üha süvenev karistamatuse tunne on põhjustanud kuritegevuse plahvatusliku kasvu ...
Kuritegevus kui ühiskondlik probleem
Rein Kiviloo
1996 5, Lk 236 - 239
Niisugust nimetust kandis üleriigiline nõupidamine, mis toimus Kriminaalpreventsiooni Nõukogu korraldusel 15. mail 1996 Rahvusraamatukogu konverentsisaalis. Nõupidamine korraldati vastavalt nõukogu ...
Kas Eestis on vaja surmanuhtlust?
Jaan Ginter
1996 3, Lk 105 - 107
1995. aasta 30 juuni seisuga on: 55 riiki surmanuhtluse täiesti kaotanud;15 riiki on kaotanud surmanuhtluse rahu ajal toime pandud kuritegude eest,27 riiki on loobunud surmanuhtlusest de facto, st nad ...
1995. aastal toime pandud kuriteod statistikas
Heino Urvaste
1996 3, Lk 136 - 137
Analüüsides 1995. aasta kuritegevuse seisundit ja dünaamikat, tuleb märkida olukorra tunduvat halvenemist, võrreldes eelmise aastaga. Lõppenud aastal registreeriti Eestis 39 570 kuritegu, mis on 3831 fakti ...
Kuritegevuse dünaamika ja tulujaotus
Ando Leps, Mart Remmel
1996 1, Lk 25 - 29
...peatume kriminoloogial ühes selle olulises aspektis. Kriminoloogia sotsioloogiline aspekt Kriminoloogia sotsioloogilisel......sotsioloogiline aspekt Kriminoloogia sotsioloogilisel poolel on alusmõisteks kontroll ning...
1  2  järgmine lehekülg»