Menüü

Üleriigilise nõupidamise „Kuritegevus kui ühiskondlik probleem“ otsus

Number 1996/5
Lk 240-241

Kokkuvõte

Eestis viimastel aastatel toimunud ühiskondlik-poliitiliste ning majanduslike muutuste tulemusena on plahvatuslikult kasvanud ning muutunud üha vägivaldsemaks ja jultunumaks kuritegevus. Järjest rohkem ja nooremas eas kaasatakse kuritegevusse lapsi ja noori. Ühiskonna ühtekuuluvustunne ja kõlbelised ideaalid on hävimisohus. Kahetsusväärselt madal on õiguskaitseasutuste töö tõhusus ja autoriteet rahva silmis. Sageli jäetakse õiguserikkumistest ning isegi ohtlikest kuriteosündmustest politseile teatamata usalduse puudumise, lootusetuse või kättemaksuhirmu motiivil. Väga madal on kuritegude registreerimise tase.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse