Menüü

Kokkuvõte

Kriminaalse karjääri kulgemise kohta kogutud andmed täiendavad olulisel määral kuritegevuse üldstatistikat ning võimaldavad täpsemalt planeerida kuritegevuse kontrolli- ja preventsioonimeetmeid. Aastatel 1985–1999 viidi Eestis läbi longituuduuring alaealisena kuritegusid ja õiguserikkumisi toime pannud isikute edasise kriminaalse karjääri seaduspärasuste ja mõjufaktorite uurimiseks. Uuringugruppi kuulusid 1985. aasta alguses Eesti alaealiste kasvatus- ja karistusasutustes viibinud meessoost isikud, kes olid reaalselt kättesaadavad ja vastasid kehtestatud kriteeriumitele. Tegemist oli õigusvastaselt käitunud alaealiste representatiivse kohordiuuringuga, kus indiviidide kriminaalset aktiivsust jälgiti 15-aastase perioodi kestel. Valimi indiviidide sotsiaalsed ja isiksuslikud karakteristikud ning kriminaalse karjääri kulgemise seaduspärasused iseloomustavad seetõttu olulisel määral kõiki Eesti tolleaegseid alaealisi õiguserikkujaid ja kurjategijaid.

Artikkel annab ülevaate nimetatud uuringust ja selle tulemustest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse