Menüü

Kokkuvõte

Kuritegevuse dünaamika Eestis on viimastel aastatel analüütiliselt küllaltki huvitav, ennekõike seetõttu, et kuritegevusega seotud parameetrid ei käitu ajas üldse mitte monotoonselt. Teiste sõnadega asi pole sugugi nii nagu kasvaksid kuritegevuse indikaatorite väärtused pidevalt ja tõkestamatult. Pigem on viimase 10 aasta jooksul toimunud jõuline siire ühelt, madalamalt nivoolt, teisele, oluliselt kõrgemale tasemele, ning sinna vähemalt esialgu pidama jäänud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse