Menüü

Kokkuvõte

Uitmõtted


1. Twinning

4.–10. juunini 2001 oli Eestis pretsedenditu olukord – eranditult kõik II astmes haldusasju arutavad kohtunikud tutvusid Twinning’u projekti raames Hamburgis kohaliku halduskohtupidamisega.

Twinning on Eesti Justiitsministeeriumi ja kahe Saksa liidumaa (Mecklenburg-Vorpommerni ja Schleswig-Holsteini) vaheline projekt kohtunike koolituseks. Hamburgi nädalale eelnes avaliku õiguse valdkonnas ca 160 tundi täiendkoolitust haldusmenetluse seaduse, riigivastutuse seaduse, halduskohtumenetluse seadustiku, inimõiguste konventsiooni, põhiseaduslikkuse järelevalve, Euroopa Liidu õiguspraktika jm osas. Üle aasta väldanud loengutsüklid panid Eesti kohtunikud topelt harjumatusse olukorda. Esiteks, Saksa professorid ja inimõiguste kohtu taustaga professorid rääkimas Eesti seadustest ja seaduseelnõudest, teiseks, kord või kaks kuus tuli viie järjestikkuse päeva jooksul taluda kolleegide pidevat seltskonda. Lisaks vaieldamatult uutele teadmistele oligi asja suur võlu eri astmete kohtunike kontaktide ja mõttevahetuse võimaluses. Ajafaktor ja asjaolu, et programmis osalesid kõik II astmes haldusasju arutavad ja suur osa I astme halduskohtunikest, oli loengutel omandatu osas hilisema diskusiooni tekkel olulise tähtsusega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse