Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "sotsiaalõigus"

Vestlusring „Vastsündinute elu lõpu väärikus“

2017 5, Lk 358 - 365
Vestlusringis osalesid Ida-Tallinna Keskhaigla jurist Marika Žmenja, Ida-Tallinna Keskhaigla neonatoloogia osakonna juhataja ja Eesti Perinatoloogia Seltsi asepresident Pille Andresson ja roomakatoliku ...
Sotsiaalõiguse korrastamise vajadus ning lähtekohad
Mari-Liis Aasamets
2010 8, Lk 589 - 596
...nüüdseks Sotsiaalministeeriumi poolt sisuliselt juhitava sotsiaalõiguse kodifitseerimise projektiga seoses on tõusnud vajadus......kodifitseerimise projektiga seoses on tõusnud vajadus sotsiaalõiguse kui iseseisva distsipliini õigusteadusliku läbitöötamise...
Ravimite vaba hinnakujunduse riiklik piiramine
Mart Kägu
2009 6, Lk 379 - 388
Eesti õiguskord sätestab rea meetmed, millega riik sekkub, kas otseselt või kaudselt ettevõtlus-vabadusse ravimite vaba hinnakujunduse piiramise kaudu. Jaemüügi ehk apteegi tasandil on kehtestatud jaemüügi ...
Spordiõigus – kas uus õigusdistsipliin?
Mari-Liis Parmas
2002 5, Lk 330 - 335
Kõik katsed kirjeldada spordi olemust rõhutavad spordi sotsiaalset rolli. Kui on tegemist inimestega ja suhetega, tekib alati vajadus ka õiguse järele. Tekib aga küsimus, kas juriidilisi konstruktsioone ...
Töötu sotsiaalse kaitse seadusest
Pille Rives
1995 3, Lk 101 - 102
Käesoleva aasta 1. jaanuaril jõustunud töötu sotsiaalse kaitse seadus (edaspidi TSKS, RT I 1994, 81, 1381) on esimene sõjajärgne tööpuudust käsitlev seadus Eesti Vabariigis. Kooskõlas põhiseaduse §29 ...
Invaliidsuspensionist
Evi Päts
1996 4, Lk 179 - 180
Vastavalt riiklike elatusrahade seadusele (edaspidi RES, RT 1993, 15, 256), on üheks elatusraha liigiks invaliidsuspension. Vanaduspensioni saamiseks on inimesed tavaliselt ette valmistatud. Nad teavad ...
1  2  järgmine lehekülg»