Menüü

Sedakorda küll mitte aastaaja tähenduses. Rahvasuu poolt on paika pandud, et neidsamu miniatuurses väljaandes kanu peab tingimata sügisel lugema! Ei julge vaielda! Õnneks on nende ridade kirjutamise aegu käimas suur suvi ning üks normaalne jurist on mõtted saabuvast sügisest enesest võimalikult kaugele heitnud.

Samas on öeldu kahesajaprotsendiliselt paika pidav Universitase auväärsete sammaste vahel. Kuid tundub, et ka mujal ollakse emakest loodust eirates ametis kokkuvõtete tegemisega. Seega on sellesse numbrisse koondatud artiklitest nii mitmedki oma sisult kokku viidavad just sellise pealkirja alla. Näiteks „Juristide Täienduskeskuse külalislektorite programm“, „Kust tuled tänapäeva jurist ehk õigusajaloolaste ettevõtmisi 1995. aasta kevadsemestril“ ja „Avatud Eesti Fondi õigusalase õppekirjanduse konkurss“. Lisandub informatsioon õigusteaduskonna lõpetanutest ning pankrotihaldurite kvalifikatsiooni omandanutest. Asjale paneb tõelise punkti ajakirja tagakaane kujundus, mis teavitab lugejat Juristide Täienduskeskuse 1-aastase (120-tunnise) täiendõppe programmi lõppemisest (vt. ka „Juridica“ 8/94, lk. 206-207). Olgu öeldud, et programmi läbis 68 juristi, kellel tänaseks käes just taoline tunnistus. Loodame, et sellega on tehtud samm edasi juristide täiendkoolitussüsteemi kujunemisele Eestis. Igatahes on kindlasti põhjust saavutatud tähisest edasi minna.

Olulisteks selles, paljuski ülikooli temaatikale pühendatud numbris on artiklid, mis käsitlevad Tartu Ülikooli muutunud õiguslikku staatust ja sellega seonduvat problemaatikat (näit. prof. K. Merusk „Ülikooli õiguslik staatus“ ja prof. I.-M. Orgo „Ülikooli töötajate töösuhted“). Viidates rektor prof. Peeter Tulviste sõnadele ülikooli nõukogu selle õppeaasta viimasel istungil on ülikooli õiguslikus ülesehituses „aastaga toimunud rabav edasiminek“. Oleme saanud ülikooliseaduse, Tartu Ülikooli seaduse ning valmis on küpsetatud ka põhikiri (loodetavasti on ta söömiskõlbulik!) Siinkohal on heameel tõdeda, et õigusteaduskonna õppejõudude osa ei ole selles protsessis olnud mitte vähetähtis.

20. juunil leidis aset teaduskonna aasta tähtsündmus. Lõpuaktusel kätteantavale diplomile, mis tõendab bakalaureuse kraadi omamist (esmakordselt!), läksid statsionaarsed tudengid järgi tõelistes bakalaureuse talaarides. Loodetavasti on sellega pandud alus veel ühele meeldivale traditsioonile.

Aga päev varem toodi vastuvõtukomisjoni esimesed 44 sooviavaldust teaduskonda astumiseks, lõpparvuks kanti registriraamatusse natuke hirmuäratav number - 1191. Just nii palju oli kandideerijaid 150 kohale.

Uus ring on alanud!

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse