Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "rahvahääletus"

Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse kooselu
Julia Laffranque
2003 3, Lk 180 - 190
...Eestis koos enne II maailmasõjaaegse Eesti Vabariigiga rahvahääletusi korraldatud kokku vaid seitsmel korral. Neist neli......–16. oktoobril 1933 ja 28. juunil 1992). Viimane rahvahääletus leidis Eestis niisiis aset 28. juunil 1992, enne seda...
Põhiseaduse muutmise õiguslik protseduur
Rait Maruste
1996 9, Lk 459 - 463
...rakendamise seadus (edaspidi PSRS; RT 1992, 26, 350); 3. rahvahääletuse seadus (edaspidiRS; RT I m1994, 41, 659); 4. riigikogu......privilegeeritud seisund, sest neid saab muuta ainult rahvahääletuse kaudu. Need on põhiseaduse § 162 kohaselt põhiseaduse...
Põhiseaduse muutmine Euroopa Liitu astumiseks.
Anneli Albi
2001 9, Lk 603 - 615
... Ekspertkomisjon: „§ 1 lõige 3. Eesti võib liituda rahvahääletuse alusel Euroopa Liiduga põhiseaduse §-s 1231 ettenähtud tingimustel......peatüki ning Riigikogu kodukorra seaduse (RKS) *41 ja rahvahääletuse seaduse (RHS) *42 kohaselt alljärgnevad. Põhiseaduse...
Kohalikust rahvaalgatusest de lege ferenda
Vallo Olle
2001 8, Lk 546 - 561
...vahetu demokraatia instituudi all võib mõista kohaliku rahvahääletuse korraldamise nõuet, mille esitab seadusega nõutav......vahetu demokraatia instituudi all võib mõista kohaliku rahvahääletuse korraldamise nõuet, mille esitab seadusega nõutav...
1