Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Kirikuõigus"

Riigi ja kiriku suhted nüüdismaailmas
Egils Levits
2023 10, Lk 850 - 853
2022. aastal täitus sada aastat konkordaadi sõlmimisest Läti riigi ja Püha Tooli vahel, samal aastal möödus ka 100 aastat põhiseaduse (lv Satversme) vastuvõtmisest. 14. detsembril 2022 korraldati Läti ...
Usuvabadus vanglas
Margot Olesk
2015 10, Lk 686 - 700
Kui vanglainstitutsiooni ajaloos religioon ja isiku korrigeerimine olid lahutamatult seotud, siis sekularismist mõjutatuna hakkas 20. sajandil ka vanglas usk eralduma isiku ühiskonda taastoomise missioonist ...
Kirik ja riik Eestis anno 1993
Erik Salumäe
1993 5, Lk 104 - 106
1993. aasta läheb ajalukku aastana, mil parlamentlikul teel võeti vastu teine kirikute tegevust reguleeriv seadus Eesti ajaloos. Esimene neist – Usuühingute ja nende liitude seadus – võeti vastu 12. novembril ...
Kirikute ja koguduste seaduse rakendamisest
Erik Salumäe
1994 9, Lk 211 - 213
20. mail 1993. a. võttis Riigikogu vastu kirikute ja koguduste seaduse (RT I 1993, 30, 510; 44, 637; I 1994, 28, 425), mille Vabariigi President kuulutas välja 8. juunil 1993. a. oma otsusega nr. 110 ...
Kas EELK seadus on võimalik?
Erik Salumäe
1996 7, Lk 337 - 339
(Algus Juridica nr 6/1996) Teise näitena kehtivast õigusaktist peaks tooma tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS). Selle §-s 6 antakse eraõigusliku ja avalik-õigusliku juriidilise isiku ...
Kas EELK seadus on võimalik?
Erik Salumäe
1996 6, Lk 295 - 297
...mida usuteadus ei nimeta kirikuks, vaid lahkusuks. Kirikuõiguseks nimetatakse neid usuõiguse sätteid, mis kehtivad......praostkonnad, piiskopkonnad, pihtkonnad, kloostrid). Kirikuõiguse sätteid (norme) võib luua kas riik või kirik ise...
1