Menüü

Kokkuvõte

Interneti-kaubanduse ja tervishoiu kõrval on finantsteenindamine niisugune majandusvaldkond, mille puhul andmekaitse mängib väga olulist rolli: majandusliku edu fundamentaalseks eelduseks on kliendi usaldus, et tema pank käitleb tema rahaülekandeid konfidentsiaalselt. Seepärast suhtuvad pangad andmekaitsesse väga tõsiselt, kas või näiteks osas, mis puudutab kontoandmete avaldamist riigile. Tegelikkuses püüab riik üha enam sekkuda panga ja kliendi vahelisse usaldussuhtesse.

Ühelt poolt panevad pangad küll suurt rõhku pangasaladuse hoidmisele riigi eest, kuid teiselt poolt tundub pangasaladus olevat hoopis teisejärguline – nimelt siis, kui küsimuse all on panga oma huvide järgimine.

Artiklis tutvustatakse andmekaitse järelevalve korraldust Saksamaal ja olulisimaid probleeme, millega andmekaitse järelevalve asutustel tuleb finantsteenuste osutajate puhul kokku puutuda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse