Menüü

Kokkuvõte

Praegusel ajal toimuvad üle kogu maailma suured muudatused valitsustes. Alates 1980-ndate keskpaigast on märkimisväärne arv Ladina-Ameerika, Aafrika ja nõukogude bloki maadest muutunud diktatuurist valitava tsiviilvalitsusega maadeks. Ida-Euroopa mitmekordsel külastamisel on mulle avaldanud muljet edusammud, mida need maad on teinud vabaduse ja demokraatia suunas liikumisel. Oma edu hoidmiseks ja edasiarendamiseks peavad uued valitsused looma raamistiku, mis tagaks põhivabaduste püsimise. Muidugi tuleb seesugust raamistikku kohandada iga maa poliitilisele ja kultuurilisele ajaloole vastavalt. Postkommunistlike maade vahel hakkavad juba tekkima märgatavad erinevused poliitilise, konstitutsioonilise ja sotsiaalse arengu osas. Vaatamata rahvaste ja valitsusvormide olulisele erinevusele, tuleb siiski rakendada mõningaid põhiprintsiipe, kui valitsus soovib tagada kodanikele vabaduse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse