Menüü

Kokkuvõte

Aasta on möödunud sellest päevast, mil esimesed pankrotihalduri kutsetunnistuse omandanud isikud pidasid vajalikuks koonduda ühise katuse alla ja asutasid selleks Eesti Pankrotihaldurite Koja (edaspidi EPK). Sel ajal ei olnud meil kellelgi veel ühtegi pankrotimenetluse alast praktilist kogemust. Küll aga sai kahenädalasel pankrotihaldurite koolituskursusel selgeks, et PS–i 117 paragrahvi toovad ellurakendamisel kaasa hulgaliselt probleeme, mille lahendamiseks ei piisa ühe halduri tarkusest.

Seadusandja on halduri pädevuse määratlemisel andnud ühelt poolt küllaltki suured volitused, kuid samas on otsustamisel keskne roll antud võlausaldajale. Halduri põhikohustuseks on kaitsta mitte ainult võlausaldajate, vaid ka võlgniku õigusi ja huve, need aga ei lange kaugeltki ühte. See toob kaasa mõnikord ka eetilisi probleeme, kus seaduse sätetele toetudes tuleb kuulda võtta ka oma südametunnistuse häält. Hea on sellisel juhul kolleegidega nõu pidada. Nii me siis deklareerisimegi EPK kui sõltumatu kutseühenduse loomisel pisut kaunikõlaliselt, et EPK missiooniks saab olema kõrgelt kvalifitseeritud, eetilistest printsiipidest lähtuva halduri tegevuse arendamine Eestis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse