Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "võimude lahusus"

Eesti õiguskorra „DNA“ ja põhikorra tuum
Madis Ernits
2023 4-5, Lk 271 - 296
...järeldas nende isekorraldusõiguse. *36 Tegemist on võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtte täpsustusega......aluspõhimõte, mis sisaldab mitmeid alapõhimõtteid, nagu võimude lahusus ja tasakaalustatus, põhiseaduse ülimuslikkus...
Põhiseaduslikkuse kohtuliku kontrolli sünniloost
Uno Lõhmus
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 7 - 31
...kõlas ühe erakonna esindajate suust siiski arvamus, et võimude lahususe põhimõte nõuab kohtute pöördumist tagasi......eKr. *37 Klassikalises Ateenas tunnustati seega võimude lahusust, õigusaktide hierarhiat ning õigusnormide...
Poliitika ja õigus
Indrek Koolmeister
2020 3, Lk 159 - 162
...läheneva olulise tähtpäeva valguses. Kriitilised väited võimude lahususe põhimõtte ebapiisava järgimise kohta ei ole......läheneva olulise tähtpäeva valguses. Kriitilised väited võimude lahususe põhimõtte ebapiisava järgimise kohta ei ole...
Kas õigusemõistmine on üksnes õiguse mõistmine?
Janar Jäätma
2016 2, Lk 75 - 86
...funktsiooni õigus ja kohustus täita? Tegemist on võimude lahususe ja tasakaalustatuse küsimusega. 2. Õigusemõistmine 2...... Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. Põhiseaduse...
Kohtuhaldus kohtute seaduse eelnõu järgi
Uno Lõhmus
2010 2, Lk 75 - 85
...ilmunud artiklis, et kohtuvõimu eraldatus teistest võimudest eeldab omakorda kohtuvõimu kandjate – kohtute –......vaimsed isad Adams, Hamilton jt, on osa laiemast võimude lahususe põhimõttest. Nüüdisaegses konstitutsiooniõiguses...
Riigipea rahvusvahelises ja siseriiklikus õiguses
Henn-Jüri Uibopuu
2004 5, Lk 309 - 320
...Valitsusest ning ei riku ta põhiseaduse §-s 45 sätestatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtet.“Kaebus jäeti......valitud Riigikogu liikmete keeleoskuse taset, mis ei ole kooskõlas võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttega. Ainult...
1  2  järgmine lehekülg»