Menüü

Kokkuvõte

Artiklis kirjeldatakse seaduste kohtuliku kontrolli sünnilugu eri riikides alates klassikalisest Ateenast kuni Eesti Vabariigi 1920. aasta ja 1937. aasta põhiseaduseni. Seaduste kohtuliku kontrolli idee pärineb Antiik-Ateenast, kuid realiseerus Ameerika Ühendriikides. Revolutsioonid Ameerika Ühendriikides ja Prantsusmaal 18. sajandi lõpul andsid kirjutatud konstitutsiooni, mis sõnaselgelt seaduste kohtulikku kontrolli ette ei näinud. Seaduste konstitutsioonile vastavuse detsentraliseeritud kontrolli kehtestas Ameerika Ühendriikide Ülemkohus Marbury vs. Madisoni kohtupretsedendiga. Prantsusmaal, kus tunti vastumeelsust vana režiimi kohtunike vastu, keelas parlament seaduste kohtuliku kontrolli. Austria 1920. aasta põhiseadus kujundas põhiseaduslikkuse tsentraliseeritud kohtuliku kontrolli mudeli. Weimari põhiseadus vaikis kohtulikust kontrollist, kuigi õigusteadlased kontrolli üle aktiivselt mõtteid vahetasid. Seaduste vastavust põhiseadusele ei näinud ette ka Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseadus. Õigusteadlased kaldusid eelistama Ameerika Ühendriikide kohtuliku kontrolli mudelit.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse