Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "seaduste kohtulik kontroll"

Põhiseaduslikkuse kohtuliku kontrolli sünniloost
Uno Lõhmus
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 7 - 31
...Artiklis kirjeldatakse seaduste kohtuliku kontrolli sünnilugu eri riikides alates......andsid kirjutatud konstitutsiooni, mis sõnaselgelt seaduste kohtulikku kontrolli ette ei näinud. Seaduste konstitutsioonile...
1