Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töö- ja puhkeaeg"

Ületunnitöö töövaidlusorganite praktikas
Agne Kalson
2020 7, Lk 571 - 579
...olema kaheksa tundi ning vahepeal pidi olema üks tund puhkeaega. Töösisekorraeeskiri nägi ette, et töötaja pidi......leides, et kuna riigipüha on seaduse järgi töötaja puhkeaeg, siis lüheneb nendel kuudel, kus pühad esinevad, töötaja...
Töö- ja puhkeaeg uues töölepingu seaduses
Heino Siigur
2009 4, Lk 224 - 235
...töölepingu seaduse 3. ja 4. jagu, mis reguleerivad töö- ja puhkeaega ning puhkust. Peatutakse tööaja mõistel...... 2.1.6. Valveaeg Omapäraseks vaheastmeks töö- ja puhkeaja vahel on valveaeg. Töötaja ja tööandja...
Majanduslikult sõltuva töötegija õiguslik kaitse
Reelika Haljasmäe
2007 4, Lk 274 - 280
...majanduslikult sõltuvatele töötegijatele. Tegemist on töö- ja äriõiguse vahelisse halli alasse jäävate töötegijatega......ebastandardsete töövormide esilekerkimine on hägustanud töö- ja äriõiguse vahelist piiri, mistõttu ei ole reaalsete...
Tööõiguse praktikast
Helve Toomla
1995 10, Lk 439 - 441
Töö ametiühingute liidu juristina on andnud võimaluse näha meie riigis õiguse teostumist ja sellele kaasa elada nii-öelda rohujuure tasandil. Kuna suurem osa inimesi on vajanud nõustamist tööõiguse küsimustes ...
Alaealine tööõigussuhetes
Heino Siigur
1995 2, Lk 39 - 43
Ka vaieldavaid küsimusi Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 12 kohaselt on alaealisel töösuhetes ja töövaidlustes võrdsed õigused täisealisega, lisaks seaduse, haldusakti ja kollektiivlepinguga ettenähtud soodustused ...
Tööinspektsioon selgitab tööseaduste rakendamist

1995 2, Lk 44 - 45
1. Tööraamatu dublikaadi andmisega viivitamine Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 20 lg.4 p. 1 kohaselt kantakse tööraamatusse töölepingu lõpetamise aluse formuleering viitega seaduse paragrahvile ...
1  2  järgmine lehekülg»