Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "servituudid"

Kinnisasja koormamine ühisasjaõigustega
Rein Tiivel
2013 10, Lk 699 - 708
...edasi samasisuliste üksikservituutidena. Edasi püsivad üksikservituudid tagavad õigustatud isiku seniste õiguste edasipüsimise......ühishüpoteegi või ‑reaalkoormatisega takistab see, et servituudid on kasutusõigused, mis annavad õiguse kinnisasja teatud...
Isikliku kasutusõigusega seotud probleeme
Rein Tiivel
2012 1, Lk 31 - 41
...aasta redaktsiooni seletuskirjas on märgitud, et servituudid on traditsioonilisel viisil jagatud reaal- ja personaalservituutideks......allikaõigus (sks k Quellenrecht ) ning teised isiklikud servituudid. Viimaste all mõistetakse servituute, mille sisuks...
Servituudid
Andres Vutt
1993 4, Lk 82 - 85
...Servituute on kaks liiki: reaalservituudid ja isiklikud servituudid. Romaani õiguse maades tuntakse......isiklikud servituudid. Romaani õiguse maades tuntakse ka kolmandat liiki servituute......tuntakse ka kolmandat liiki servituute – seaduslikud servituudid. Sisuliselt on nn. seaduslikud servituudid olemas...
1