Menüü

Kokkuvõte

Servituute on kaks liiki: reaalservituudid ja isiklikud servituudid. Romaani õiguse maades tuntakse ka kolmandat liiki servituute – seaduslikud servituudid. Sisuliselt on nn. seaduslikud servituudid olemas ka AS-i, kuid analoogiliselt saksa süsteemile tuginevate seadustega käsitletakse neid kui kinnisomandi kitsendusi, mitte aga kui servituute.

Kuigi reaalservituudid ja isiklikud servituudid on toodud AS-i ühes osas, on nad sisult absoluutselt erinevad. Ühist on neil sedavõrd, et mõlemad on piiratud asjaõigused ja annavad õiguse kasutada võõrast asja, kuid mingeid muid ühiseid tunnuseid neil ei ole. Seetõttu ei ole servituute käsitleval seaduse osal mingeid üldsätteid, vaid mõlema liigi kohta käivad eraldi normid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse