Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "rahvusvaheline karistusõigus"

Ne bis in idem põhimõte Euroopa Liidu õiguses
Uno Lõhmus
2009 9, Lk 584 - 594
...tteleÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt*3 (art 14 lg 7), rahvusvahelise kriminaalõ...... on oluline meenutada, et vaidlusalune kartell on rahvusvaheline, mida iseloomustab eelkõige see, et vastavatel...
1