Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod"

Küüditamine kui inimsusevastane kuritegu
Enn Sarv
1999 2, Lk 92 - 100
...või anneksiooni korral põliselanike majanduslikest, poliitilistest ja sotsiaalsetest inimõigustest ilmajätmine või......kuriteokoosseisuna antud tagakiusamised (persecutions) poliitilistel, rassilistel või usulistel põhjustel ükskõik missuguste...
1