Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "omandi kaitse"

Haginõuded kriminaalmenetluses
Juhan Sarv
2011 5, Lk 365 - 374
...tahteavaldusele rajatud tehingu tõttu kinnisasja omandi kaotanud või kinnistusraamatust ekslikult omanikuna......läks B valdusest välja B tahte vastaselt. Seega on B omandiõigus autole säilinud. Samuti on auto ja selle valdaja...
Omandipõhiõigus ja selle piirid
Kadriann Ikkonen
2006 1, Lk 54 - 70
...omand lisaks sellele ka varalisi õigusi. Seega on omandi mõiste ulatus põhiseaduses asjaõiguses kasutatava......kuulub ka sundvõõrandamine: sundvõõrandamine on üks omandi omaniku nõusolekuta võõrandamise juhtum. Peale sundvõõrandamise...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 1, Lk 7 - 14
...või kohtualuse vastu esitada asjaõigusliku hagi oma omandiõiguse kaitseks (KrMS eelnõu § 46 saab nii tõlgendada......omandiõiguse kaitseks (KrMS eelnõu § 46 saab nii tõlgendada), saaks kohus......süüteoga. Et võimaldada nende isikute varaliste huvide kaitset, tunnistas KKS sellised isikud kriminaalmenetluse poolteks...
1